FireTech Engineering AB – Malmö
Spångatan 3, 211 44 Malmö
010-150 14 00

info@firetech.se

Albin Bergstedt
Brandingenjör
010-150 14 14
Athena Bränd
Föräldraledig
Projektering släcksystem
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
010-150 14 18
Cassandra Hansson-Evertsson
Brandingenjör
010-150 14 11
Christian Tingö-Larsson
VD
010-150 14 65
Fabian Valenzuela Lundkvist
Brandingenjör, student
Felicia Ardenmark-Strand
Ekonomiansvarig
010-1501405
Fredrik Käck
Brandingenjör
010-150 14 09
Helene Ullerud
HR-ansvarig
072-737 76 82
Jacob Nellgård
Brandingenjör
Civilingenjör Brandteknik
010-150 14 12
Joakim Ardenmark
Brandingenjör
Certifierad SAK3
070-561 11 11
Joel Langborger
Brandingenjör
Civilingenjör i Riskhantering
010-150 14 32
Johan Bergström
Brandingenjör
Certifierad SAK3
010-150 14 08
Johan Green Pettersson
Brandingenjör
010-150 14 17
Jonas Bergstrand
Besiktning
Certifierad behörig ingenjör
Brandlarm
010-150 14 06
Lukas Arnsby
Projektering släcksystem
010-150 14 07
Martina Ardenmark
Kontorsansvarig, Brandingenjör
Civilingenjör i Riskhantering
010-150 14 02
Max Myrhede
Brandingenjör
Civilingenjör i Riskhantering
010-150 14 10
Måns Mansoori
Brandingenjör
Certifierad SAK3
010-150 14 04
Oscar Mårtensson
Brandingenjör
Civilingenjör i Riskhantering
010-150 14 16
Radu Canipeanu
Brandingenjör
010-150 14 03
Rilindas Miroci
Biträdande sprinklerprojektör
010-150 14 13
Sofia Askeblad
Kommunikatör
070-787 99 29
Simon Andersson
Brandingenjör
010-150 14 15