FireTech Engineering AB – Falkenberg
Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg
010-150 14 70

info@firetech.se

Martina Ardenmark
Kontorsansvarig
Projektering brandskydd
010-150 14 02
Felicia Ardenmark-Strand
Ekonomiansvarig
010-1501405
Jerker Thorstensson
Besiktning
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
010-1501471
Lars-Eric Larsson
Projektering brandskydd
070-913 10 30
Leif-Inge Karlsson
Projektering brandskydd
010-150 14 70
Tomas Andersson
Besiktning
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
010-150 14 72
Christian Tingö-Larsson
VD
073-842 96 83