FireTech Engineering AB – Luleå
Aurorum 2, 977 75 Luleå
010-150 14 40

info@firetech.se

Anna-Kajsa Wik
Kontorsansvarig
Projektering brandskydd
010-150 14 46
Bengt Robertsson
Besiktning
Projektering Brandlarm
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
010-150 14 41
Christian Tingö-Larsson
VD
010-150 14 65
Felicia Ardenmark-Strand
Ekonomiansvarig
010-1501405
Jörgen Isaksson
Besiktning
Certifierad behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
010-150 14 48
Lennart Bergström
Besiktning
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
070-666 68 31
Malin Sanderyd
Projektering Brandskydd
010-150 14 43
Susanne Nilsson
Projektering Brandskydd
010-150 14 42