Besiktning 23-05-09

Ramavtal med Malmö stad

Vi är stolta att ha tecknat ramavtal med Malmö stad, vilket omfattar ca 800 anläggningar och är ett av de största avtalen i Sverige. Avtalet gäller både besiktning av brandlarm och sprinkler.

I ramavtalet ingår inte mindre än 800 objekt med allt från förskolor, LSS-boenden och brandstationer till Malmö arena och Malmö Live – stadens kulturella mötesplats.

I och med att FireTech har många kompetenta besiktningsmän med vana att samarbeta har vi kapacitet för de cirka 800 besiktningar om året som avtalet medför. På FireTech har vi också tagit fram en digital lösning; BaseTech, som möjliggör ett mer effektivt arbetssätt inom besiktning. Detta hjälper oss också att organisera besiktningsarbetet på ett skräddarsytt sätt gentemot kund.

Vi tackar Malmö för förtroendet att säkerställa stadens brandskydd.