Projektering brandskydd 22-08-08

Brandsäkerhet till stadsmässan H22

Den tidigare industrilokalen Magasin 405 skulle byggas om och brandsäkras inför IKEA:s medverkan på den internationella stadsmässan H22 i Helsingborg.

I Helsingborgs gamla hamn växte en helt ny stadsdel fram. Magasin 405 är ett tre våningar högt kulturminne och den viktigaste kontaktpunkten för IKEA och ett landmärke för H22 City Expo. I detta historiska lager kommer IKEA att utforska hemmets framtid i olika situationer – en är The First Home. Här finns också en enorm foodcourt med restauranger, barer och en dancehall.

När den gamla industrilokalen skulle byggas om och anpassas för IKEA hjälpte FireTech till med att ta fram brandskyddsbeskrivning. Med hjälp av analytisk dimensionering kunde vi verifiera att byggnaden var säker för ett stort antal personer och därmed tillgodose de behov en stadsmässa kan medföra. För ett projekt med höga ambitioner och nytänkande idéer erbjöd vi på FireTech snabb respons, kreativa lösningar och framförallt flexibilitet till kunden.