Projektering brandskydd 24-02-23

Brandskyddsuppdrag för att möjliggöra en publik verksamhet i historisk likkällare.

Likkällaren byggdes i samband med uppförandet av Börshuset under sent 1700-tal. Den ligger under Storkyrkans gård och användes till förvaring av lik till slutet av 1800-talet. Nu, över 200 år senare, vill Medeltidsmuseet flytta in i källaren. De välvda källarutrymmena ska förses med moderna installationer för att kunna användas till utställningar och som hörsalar upp till 100 personer. Det kommer också byggas en ny entré och hiss i anslutning till lokalen.  

FireTechs uppdrag är att utreda hur brandskyddet för lokalen bör utformas för att möjliggöra en publik verksamhet i den gamla likkällaren. Målet med brandskyddet är, förutom att säkerställa personskydd, att skydda byggnadens kulturhistoriska värden. Det ställer höga krav på att hitta lösningar som inte påverkar byggnadens estetiska eller historiska attribut negativt. 

Likkällare av motsvarande proportioner är ovanliga och rummets oputsade valv- och väggkonstruktion har höga byggnadshistoriska värden. Det är också ett kulturminne och skyddas enligt kulturmiljölagens 4e kapitel.


Projekt: Medeltidsmuseet

Uppdragsgivare: Stockholms stad