Projektering brandskydd 23-03-30

FireTech brandprojekterar en förskola i Växjö på uppdrag av Expandia Moduler AB

Just nu projekterar FireTech en förskola i Växjö som innefattar ett plan med fyra avdelningar.

Brandskyddslösningar i detta projekt är brandcellsgräns mellan byggnadens fyra avdelningar samt brandvarnare i samtliga utrymmen. I projektet är ingen fönsterutrymning tillåten, vilket det inte är i förskolor överlag 


Uppdrag:  Brandprojektering
Typ av fastighet: Förskola i ett plan
Uppdragsgivare: Expandia Moduler AB
Byggherre: Vidingehem AB
Ort: Växsjö

Bildkälla: Envato