20-11-02

FireTech – en del av Inprocon

Sedan början av 2020 är FireTechen del av Inprocon, en koncern med en tydlig
tillväxtstrategi och målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd.

I Inprocon ingår FireTech, Winproj, A-Sprinkler och Maxcon – tillsammans erbjuder vi sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd.

På FireTech fortsätter vi att verka under vårt eget namn och vi drivs fortsatt lokalt, men i och med att vi är en del av Inprocon kan vi nu erbjuda rikstäckande helhetslösningar.

– Vi har tidigare erfarenhet av gemensamma projekt med de andra bolagen i koncernen. Samgåendet stärker våra resurser och bidrar till nya möjligheter på marknaden. Både gällande vårt erbjudande till kund, men även gällande vår position som leverantör, säger Christian Tingö Larsson, VD på FireTech.

Tillsammans har Inprocons bolag 150 medarbetare och utför projektering, installation, service, utbildningar och besiktning över hela landet.