Projektering släcksystem 23-06-07

FireTech projekterar sprinklersystemet i H&M:s nya robotstyrda automatlager

H&M bygger ett nytt automatiserat centrallager i Eskilstuna som beräknas vara klart under 2023 där FireTech projekterar sprinkler. 

Det nya lagret består till viss del av ett automatlager med ett robotstyrt system som hämtar varor i plastbackar för att sedan transportera dessa vidare till olika packstationer via transportbanor. Detta medför att vi projekterar sprinklerhuvuden väldigt tätt, ca 1 meter, och i tre nivåer. Automatlagret utrustas med totalt ca 15 200 sprinkler. 

Resterande del av lagerbyggnaden är projekterad med sprinklersystem i taket (ESFR-sprinkler), vilket vi gjorde på uppdrag av Kilenkrysset AB.

Projekt:  H&M
Typ: Automatlager
Uppdrag:  Projektera sprinkler i Automatlager samt under entresolplan och transportband.
Yta: 14 000m²
Uppdragsgivare: Maxcon
Byggherre: H&M
Ort: Eskilstuna
Status: Pågående, beräknas Klart 2023 
Regelverk: SBF 120:8 samt FM Global (8-34 Protection for Automatic storage and retieval systems)
System:  Vattensprinkler

 Bildkälla: Kilenkrysset AB