Projektering brandskydd 24-02-06

FireTech skyddar skolorna

Genom att projektera brandskydd och hjälpa skolor och förskolor med det systematiska brandskyddsarbetet säkerställer FireTech att brandskyddsbehovet i fastigheterna är tillgodosett.

Nedan skriver vi om Atlas 6 och Storkyrkoskolan som är två aktuella projekt FireTech arbetat med.

Atlas 6- Omhändertagande av kulturvärden

Fastigheten atlas 6 rymmer tre lägenheter och en förskola, där FireTech fick i uppdrag att säkerställa att fastighetens brandskydd uppfyllde samhällets ställda krav vid en upprustning av bland annat ventilation- och elinstallationer.

Fastigheten är blåklassad enligt stadsmuseets klassificeringssystem. Det ställer stora krav vid ombyggnation avseende omhändertagande av kulturvärden. För FireTechs del har detta bland annat inneburit att vi fått utreda hur vi kan komplettera befintliga dörrar i stället för att föreskriva nya brandsäkra dörrar för att uppfylla de brandtekniska kraven.

Beställare för Atlas 6 är SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)

Storkyrkoskolan- Brandprojektering

FireTech fick i uppdrag att upprätta kravställande handlingar och utredningar för att verifiera den brandtekniska klassificeringen på dörrar och även utrymningsmöjligheter, i samband med allmän upprustning och ombyggnad av ventilationssystemet.

I uppdraget ingick även brandteknisk konsultation och upprättande av rutiner för systematiskt brandskyddsarbete.

FireTechs arbete på Storkyrkoskolan har resulterat i en generell ökad möjlighet till tillfredställande utrymningsmöjligheter samt ett mer robust brandskydd.  

Beställare för Atlas 6 är SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)