23-12-04

FireTech sprinklerprojekterar för Nya CSK!

Arbetet med att bygga om centralsjukhuset i Karlstad (CSK) har startat och vi kan stolt meddela att FireTech kommer projektera sprinklersystemen. Projektet Nya CSK består av tre nybyggnader och 17 ombyggnader. FireTech har skrivit avtal för all sprinklerprojektering tillsammans med vårt systerbolag Maxcon.

Det är totalt 100 000 kvm som ska byggas, fördelat på tre byggnader, Mottagningshuset, Akuthuset och Entréhuset. Mottagningsshuset är den första nybyggnaden i projektet och blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad med trästomme. 

Utöver de nya byggnaderna innefattar projektet även 17 olika ombyggnationer på totalt 14 000 kvm.  Projekteringen för ombyggnationerna har redan påbörjats och beräknas pågå i ca 10 år framåt. Arbetet med mottagningshuset startar under nästa år och hela projektet CSK beräknas pågå fram till 2036.  

Vi tackar Maxcon och Skanska för förtroendet.

Tillsammans skapar vi en tryggare värld. 

Bild framtagen av White Arkitekter.