22-05-30

Föroreningar i dagvattnet? Nej tack.

När räddningstjänsten släcker bränder kan förorenat vatten nå dagvattnet – men inte när FireTech håller vakt.

Släckvattenutredningar är ett sätt att undersöka vilka mängder förorenat vatten som kan uppkomma i samband med räddningstjänstens insats vid brand samt hur man kan hantera det på ett lämpligt sätt. Det förorenade vattnet har en stor miljöpåverkan om det skulle nå ut till dag- eller grundvattnet och därför är det viktigt att detta görs på rätt sätt.

– Vi erbjuder släckvattenutredningar som är anpassade efter kundens verksamhet och behov, säger Oscar Mårtensson stolt, Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering på FireTech.