23-05-18

Inprocon tillsätter hållbarhetsansvarig

Sedan Inprocons start har vi strävat efter att ligga i framkant vad gäller hållbarhet. Nu tar vi ytterligare steg för ett hållbart företagande. 

Vår mission är att skapa en tryggare värld, i det uppdraget är arbetet för en mer hållbar verksamhet och lösningarsom främjar cirkulär ekonomi en mycket viktig del. För att öka vårt fokus på hållbarhet och för att arbeta än mer strukturerat i mål med att följa branschens färdplan mot en fossilfri konkurrenskraft, tillträder Sofia Askeblad den nytillsatta tjänsten Hållbarhetsansvarig. Sofia tillträder tjänsten i kombination med sitt nuvarande kommunikationsansvar.