Projektering brandskydd 23-04-20

Inventering av fastighetsbeståndet för Västerås stad

Just nu utförs inventering av fastighetsbeståndet för Västerås stad, som är en del av vårt ramavtal.

Uppdraget innefattar ett bestånd av ca 70 fastigheter. Inventeringen syftar till att identifiera eventuella brister i det befintliga brandskyddet och ta fram åtgärdsplaner för dessa. Inom uppdraget tar FireTech även fram brandskyddsdokumentationer för de fastigheter där detta saknas.

Exempel på åtgärdsförslag inom uppdraget är ytterligare utrymningsvägar, vägledande markeringar och anpassningar för frångänglighet enligt BBR, AFS och Västerås stads egenambitioner.

Vi tackar Västerås stad för förtroendet att säkerställa pålitligt brandskydd för stadens invånare.

Källa: skola.vasteras.se