20-10-01

Ny VD på FireTech & Winproj

I början av december tillträder Christian Tingö Larsson som VD för FireTech och Winproj, två etablerade bolag med sammanlagt 40 anställda. Som VD för bolagen kommer Christian ha en viktig roll i koncernens fortsatta expansion. 

Christian kommer senast från en roll som marknadsområdeschef inom AFRY där hans uppdrag var att se synergier i affären inom Buildings och VVS, där ett av målen var att sammanlänka flera kontor till en välmående enhet. 

– Vi är fantastisk glada över att ha knutit Christian till koncernen, han kommer in med en positiv energi och framtidsanda, säger Kenneth Askeblad. 

Christian kommer fortsätta arbetet med att utveckla konsultverksamheten och stärka organisationerna i  både Winproj och FireTech.