Sprinklerprojektering 24-01-11

Sprinklerprojektering i Ångpannehuset, hus 27

Ångpannehuset, hus 27, är en del av Gasverket i Norra Djurgården som nu rustas upp och får nya funktioner, mer än 100 år efter att det byggdes. Huset ritades av Ferdinand Boberg och byggdes på slutet av 1800-talet. Då hade det tre ångpannor och en ångturbindynamo, nu ska det i stället husera Öl-bryggeri och restaurang. Idag ägs och utvecklas Ångpannehuset av CA Fastigheter.

 Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och renoveras och moderniseras nu för att uppfylla stadens miljömål. FireTech har projekterat sprinklersystemet i byggnaden, ett spännande arbete då Ångpannehuset är K-märkt. Alla installationer kommer vara synliga och bidra till den industriella och autentiska atmosfären som finns i huset.

Projekt:  Gasverket H27
Typ:  Restaurang och bryggeri
Uppdrag:  Projektera sprinkler i både restaurang och bryggeridelen
Yta: Ca. 790 m²
Uppdragsgivare: Maxcon
Byggherre: CA-Fastigheter
Ort: Stockholm
Status: Färdig
Regelverk: SBF 120:8
System:  Vattensprinkler