Sprinklerprojektering 23-05-26

Sprinklerprojektering i K-märkt ruin – som blir hotell

I Nacka byggs ett lägenhetshotell mitt i en K-märkt ruin. FireTech projekterar för sprinkler i byggnaden vilket medför en del utmaningar.

Det nya lägenhetshotellet uppförs inuti en 200 år gammal ruin. Ruinen, som från början var ett linoljelager är K-märkt, vilket betyder att vi inte får göra några förändringar i den. I och med detta har inga nya utrymningsvägar kunnat adderats till byggnaden, utan den enda utrymningsvägen i lägenhetshotellet är Ruinens gamla ingång. För att nå fullgott brandskydd har vi därför projekterat sprinklersystem.


Det har varit små marginaler vad gäller både utrymme och tid och det har därför krävts mycket planering tillsammans med entreprenören. Vi har också arbetat nära installatören för att stötta under montagetiden.  K-märkta byggnader bidrar ofta med extra utmaningar – något vi gärna tar oss an!

Projekt: Ruinen
Typ: Lägenhetshotell
Uppdrag:  Sprinklerprojektering
Uppdragsgivare: Eknors Fastighetsutveckling
Byggherre: Eknors Fastighetsutveckling 
Ort: Stockholm
Status:  Klart 2023
Regelverk: SBF 120:8
System:  Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning