23-09-15

Vägen mot en mer hållbar verksamhet

FireTech tar nu ytterligare initiativ för en mer hållbar verksamhet.

Just nu utför vi en detaljerad inventering av våra koldioxidutsläpp enligt GHG protokollet och scope ett, två och tre. Ett system som möjliggör både transparens och ansvarstagande för hela FireTechs värdekedja. 

Resultatet kommer redovisas i Inprocons hållbarhetsredovisning och kommer hjälpa oss i arbetet med att minska vår klimatpåverkan.


Läs gärna mer om hela vårt hållbarhetsarbete här: https://www.firetech.se/hallbarhet/