21-09-09

Anna Larsson – Ett av FireTechs nytillskott på brand!

Anna Larsson kommer senast från räddningstjänsten och tar sig nu an rollen som brandingenjör på FireTech i Malmö.

“ Jag får bygga på min kunskapsbank hela tiden, sedan
får jag också tillfälle att använda det jag lärt mig i nästa projekt.“

Berätta om din nya roll
Jag arbetar som brandingenjör och ingår i teamet i Malmö, där jag främst kommer att arbeta med brandskyddsprojektering inom olika projekt.

Innan du började hos oss på FireTech arbetade du som brandingenjör hos räddningstjänsten, vad tar du med dig från din tidigare roll?
Hos räddningstjänsten arbetade jag bland annat med tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och med plan- och byggärenden där det bland annat ingick att granska brandskyddsbeskrivningar. Jag arbetade även operativt som Räddningschef i Beredskap. 

Nu sitter jag själv på andra sidan och ska skriva brandskyddsbeskrivningar och utföra riskbedömningar, så det klart att det finns mycket jag kommer ha nytta av. Det känns lite som ett kvitto på att jag både lärt mig mycket och att jag får möjlighet att utvecklas. 

Vad fick dig att söka dig vidare till konsultsidan?
Jag vill testa de olika saker jag kan arbeta med som brandingenjör, för att få mycket erfarenhet och bred kunskap inom området. Konsultbranschen kändes som rätt steg för mig och jag hade en bra magkänsla kring FireTech. Jag fick intrycket av att Firetech har ett bra team i malmö och erbjuder varierande arbetsuppgifter, det fick mig att söka just hit. 

Nu har du varit på FireTech en stund, hur känns det?
Det känns bra. Jag lär mig mycket om både byggprocessen, brand och regelverk, vilket känns spännande. 

Jag får vara med i många projekt samtidigt och måste anpassa alla lösningar utefter varje uppdrag. Det är det jag tycker är roligast just nu, jag får bygga på min kunskapsbank hela tiden, sedan får jag också tillfälle att använda det jag lärt mig i nästa projekt.