Brandskydd med kunden i centrum

Med spetskompetens inom flera discipliner erbjuder FireTech en helhetslösning inom byggnadstekniskt brandskydd. Hos oss står kunden i centrum och vi arbetar hela tiden för att ta fram kostnadseffektiva brandskyddslösningar som möter både fastighetens och verksamhetens behov.

FireTech är verksamma över hela Sverige och arbetar med allt från stora anläggningar till mindre fastigheter. Oavsett projekt strävar vi alltid efter att skapa ett så bra brandskydd som möjligt, vilket är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Detta innebär ofta att vi måste utmana de rådande praxis och synsätt som finns i branschen, för att hitta nya vägar och alternativa lösningar.

Vår affärsidé FireTech erbjuder rådgivning, projektering och besiktning inom brandskydd och
släcksystem. Vi levererar kostnadseffektiva brandskyddslösningar utifrån kundens behov.

Vår mission En tryggare värld

Vår vision Optimerade brandskyddslösningar

Vi är en del av Inprocon som har målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd.

Vision

Optimerade brandskyddslösningar

Vår värdegrund

Öppna

Vi är öppna, ärliga och gillar att samarbeta. Vi är en lärande organisation som gärna sprider vår kunskap både internt och externt. Vi delar med oss!

Pålitliga

Vi har stor yrkesskicklighet och uppträder alltid med god affärsetik. Vi har god planering och levererar med hög kvalitet. Vi håller vad vi lovar!

Offensiva

Engagemang och nyfikenhet driver oss. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och ligger i framkant vad gäller hållbarhet, teknik och innovativa lösningar. Vi tar tag i saker!