Möt våra medarbetare

Våra medarbetare är experter inom sina respektive områden – tillsammans utgör de kärnan i vår verksamhet. Här möter du en av medarbetarna och får en inblick i hur en dag på FireTech kan se ut.

Projektering släcksystem

Andreas Tingström FireTech, Örebro

Vad är det roligaste med att vara sprinklerprojektör?
Jag tycker om arbetssättet väldigt mycket, att vara del av en projektgrupp som hela tiden arbetar mot samma mål. Mycket av mitt arbete handlar om att samordna de olika disciplinerna inom projektgruppen för att att skapa installationslösningar som samspelar med varandra.

En annan sak jag gillar är variationen. Dels är alla projekt olika och jag måste hela tiden lösa nya problem och skapa nya tillvägagångssätt och dels får jag ofta arbeta i flera projekt simultant. Det betyder att jag nästan alltid arbetar i olika faser i olika projekt samtidigt.

Hur är FireTech som arbetsgivare?
Min upplevelse är att jag får ta mycket ansvar som medarbetare på FireTech. Jag ansvarar över projekteringen i projektetet från start till slut, vilket innebär att jag själv kan styra över mitt arbete.

Det finns väldigt mycket kompetens inom bolaget, även om jag själv är ansvarig för min del i projektet kan jag alltid få hjälp och stöd från mer seniora medarbetare. Det är en kultur där man lär sig och utvecklas
mycket med hjälp av sina medarbetare, vilket jag uppskattar

Men om jag ska välja det jag tycker bäst om med att arbeta på FireTech så är det att vi arbetar i hela Sverige. Jag har inte bara lokala projekt utan jag får ofta vara med i projekt i andra delar av landet. Det innebär också att jag får möjlighet att arbeta med olika FireTech-kontor och många olika medarbetare.

Brandskyddsprojektering

Martina Ardenmark FireTech, Malmö

Vad har du för utbildning?
Brandingenjör och civilingenjör i Riskhantering

Vad gör en brandprojektör?
Som brandprojektör är jag en sammanhållande länk mellan våra beställare och våra konsulter. Det är mitt jobb att hitta den bästa lösningen för att uppfylla kraven enligt BBR. Det är både roligt men också en utmanande uppgift.

Vad är det bästa med att arbeta på FireTech?
Vi har en fantastisk sammanhållning inom bolaget. Jag har alltid känslan av att jag arbetar tillsammans med mina kollegor för att skapa bra lösningar i olika projekt, det gör det väldigt roligt att gå till jobbet