Projektering släcksystem 22-01-21

147 sprinkler i Berwaldhallen

Sprinklerrör doldes i lådor och målades in i väggarna när Berwaldhallens foajé skulle rustas upp. Lösningsorienterat var ledordet för både arbetsledare, montörer, byggare, beställare, antikvarie och oss som projektör. 

Konserthuset Berwaldhallen, med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, är en del av Sveriges Radio och en av landets viktigaste kulturinstitutioner med räckvidd långt utanför landets gränser. Berwaldhallen är utförd i betong och nedsprängt, så att 2/3 delar ligger under marknivå. Projektet omfattade en upprustning av foajén som sträcker sig över tre våningsplan och samtidigt utgör utrymningsväg från konsertlokalen. I samband med detta installerades en ny vattensprinkleranläggning i foajéytorna.


E
tt tätt samarbete med både arkitekt och brandkonsult krävdes för att få till vissa avsteg från regelverket. Detta för att kunna tillfredsställa önskemålen från beställare och antikvarie. Sprinklerprojekteringen krävde en del speciallösningar för att det skulle fungera tillsammans med byggnadens arkitektur, konstverk och antikvariska värde. Sprinklerrör fick döljas i lådor och genom målning i samma kulörer som väggar.

Det ställdes stora krav på entreprenören att vara lösningsorienterad på plats. Arbetsledare och montörer var väldigt erfarna och samarbetade bra med byggare, beställare och oss som projektör. Slutet gott, allting gott!

Projekt: Berwaldhallen
Typ: Konserthus/foajé
Uppdrag:  Sprinklerprojektering
Yta: 2 200 kvm
Uppdragsgivare: Sveriges Radio
Byggherre:  Sveriges Radio
Ort: Stockholm
Status: Klart oktober 2021
Regelverk: SS-EN 12845 / SBF 120:8
System:  Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 147

Fotograf: Bo Söderberg.