Besiktning

Besiktning av brandskydd

FireTechs uppdrag är att revisionsbesiktiga brandlarm, utrymningslarm och sprinkler inom Stockholms stad. Det är ett omfattande arbete, då fastighetsbeståndet består av cirka 120 fastigheter – allt från kontorsbyggnader, offentliga lokaler och saluhallar till slott, idrottsarenor och konstateljeér.

Bland lokalerna som besiktigas ingår några av Stockholms mest kända byggnader. Bland annat stadshuset, Af Chapman och Stockholm Stadion. I och med den stora variationen på fastigheter så ingår många olika släcksystem, larm och regelverk i uppdraget.

– Uppdraget kräver en mycket bred kompetens, något vi är stolta över att kunna leverera, säger Peter Stenhällen, besiktningsansvarig på FireTech.

Avtal: Stockholms stad
Uppdrag: Besiktning av brandlarm och släcksystem
Uppdragsgivare: Stockholms stad
Ort: Stockholm
Status: Löpande
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning