Projektering brandskydd 21-09-27

Brandprojektering i IKEAs nya varuhus

FireTech fick uppdraget att projektera brandskydd i IKEAs nya varuhus i Kållered, Göteborg.

Det nya varuhuset är hela 42 000 kvadratmeter stort och kommer inrymma många personer på en och samma gång. Det ställer höga krav på brandskyddet, säger Måns Mansoori, brandingenjör på FireTech.

Vad som är speciellt med IKEA i Kållered är dock att en stor del av tidigare tag-självlagerlagret har blivit ett automatiskt robotlager som plockar ihop varor till kunderna. För att säkerställa att alla brandskyddskrav uppfylls fick vi anpassa både sprinkler- och brandlarmsinstallationen till de rörliga robotarna, vilket resulterade i att vi använde oss av flera olika regelverk.

Projektet har varit intressant och givande, dels på grund av de speciallösningar vi har stått inför och dels för att alla aktörer inom projektet, allt från projektörer till entreprenörer, har varit mycket professionella.

Vi är väldigt glada och stolta över att vi fick äran att vara med på denna resa, avslutar Måns.

Projektet: IKEA Kållered
Typ av fastighet: Varuhus
Uppdrag: Brandskyddsprojekering
Yta: 42 000 kmv
Uppdragsgivare: Peab
Byggherre: Ikea Fastigheter AB
Ort: Mölndal
Status: Färdigt september 2021