Projektering brandskyddProjektering brandlarm 21-09-15

Brandskydds- och brandlarmsprojektering Fårdala Gård

FireTech har projekterat både brandskydd och brandlarm i Fårdala Gårds nya stall på 2000 kvm.

Att projektera brandskydd och brandlarm i ett stall är helt klart annorlunda än mer traditionella byggnader, berättar Ramin Pourkaveh, brandingenjör på FireTech. Dels finns det försäkringskrav på att lantbruksbyggnader ska projekteras enligt Lantbrukskommiténs rekomendationer (LBK) och dels kräver byggnaden ett utökat skyddsbehov då även djur ska kunna utrymmas vid brand. Det finns även mycket brännbart material och byggnadsdelar i ett stall, vilket också medför krav på utökat brandskydd enligt BBR och LBK.

På Fårdala gård använde vi oss därför av analytisk dimensionering, det vill säga att vi hittade alternativa lösningar som funkar enligt Boverkets Byggregler och LBKs rekommendationer för att skapa säker miljö.

När det kommer till brandlarmet hade vi ett extra fokus på att välja ett system för att minimera risken för onödiga fellarm, i och med att det kan bli väldigt dammigt i lokalen, vilket ökar risken för fellarm. Brandlarmet projekterades därför med aspirerande brandlarm med inbyggd rengöring för att minimera denna risk.

FireTechs arbete resulterade i ett färdigt förfrågningsunderlag.

Projekt: Fårdala gård
Typ: Häststall, Lantbruksfastighet
Uppdrag:  Brand- och brandlarmsprojektering
Yta:  2000 kvm
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
Byggherre: Tyresö Kommun
Ort: Tyresö
Status: Klart 2021

Bilden har inget med aktuellt projekt att göra