Projektering brandskydd

Domstolsverket i Malmö

FireTech brandprojekterar domstolsverkets nya lokaler Malmö. Det kommer bli en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och kräver hög brandsäkerhet.

Domstolsverkets verksamhet ställer höga krav och har ett utökat behov gällande brandskydd. Detta beror dels på att ett stort antal människor befinner sig i byggnaden under dagarna, men även att den till viss del kommer inrymma frihetsberövade personer.

Ett utökat skyddsbehov kräver att byggnadens brandskydd projekteras med hjälp av analytisk dimensionering. Det innebär att vi arbetar för att hitta alternativa lösningar som säkerställer både Boverkets Byggregler och byggnadens särskilda behov. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Projekt: Domstolsverket
Typ: Kontorslokaler
Uppdrag: Projektering brandskydd
Yta: 25 000 kvm
Uppdragsgivare: Peab
Byggherre: Castellum
Ort: Malmö
Status: Klart 2023