Projektering släcksystem 23-02-28

FireTech har projekterat sprinklersystemet i Fabeges projekt Haga Norra i Arenastaden

FireTech har projekterat sprinkler för de nya kvarter Fabege bygger i Arenastaden. Det första kvarteret har ett entréplan med cirka 2 000 kvm handels- och restaurangytor och två våningar garage. Här kommer det att finnas öppna fina ljusgårdar, terrasser och levande bottenvåningar med bland annat restauranger, gym och cykelgarage. Kontorsplanen har projekterats för att möjliggöra flexibilitet av hyresgäster, allt i från en hyresgäst i hela huset upp till delning med åtta hyresgäster per plan.

Projektet har ett starkt hållbarhetsfokus och ska certifieras enligt BREEAM-SE näst högsta nivå excellent. Samtliga produkter som används i projektet dokumenteras och miljöprövas därför genom byggvarubedömningen, vilket För FireTechs räkning innebär det att vi projekterat och dokumenterat samtliga produkter i byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen har själva skrivit om miljöarbetet på Haga norra  https://byggvarubedomningen.se/aktuellt/byggvarubedomningen-besoker-fabeges-projekt-haga-norra-1/

Projekt: Haga Norra
Uppdrag:  Sprinklerprojektering
Typ av fastighet: Handelsytor och kontor
Yta: 27 000 kvm
Uppdragsgivare: Zengun
Byggherre: Febege
Ort: Arenastaden, Stockholm
Status: Hyresgästanpassning pågår
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning med tryckstegringspumpar