Besiktning 22-10-17

FireTech stöttar cancerforskningen och brandsäkrar Nyköpings lasarett

I Nyköpings lasaretts nya entré besiktades brandlarm och sprinkler, där målet med projektet var att skapa större möjlighet för samverkan mellan verksamheterna i flexibla miljöer. Nu vill vi göra mer för sjukvården och lanserar en välgörenhetskampanj i sociala medier.

I samband med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj vill vi under oktober månad vara med och bidra. Vi är engagerade i sjukhusprojekt där vi skapar trygga sjukhusmiljöer med hög brandsäkerhet. Nu vill vi göra mer och väljer att skänka 50kr för varje delning via sociala medier. Med denna kampanj önskar vi att uppnå en slutlig maxsumma på 25 000 kr som skänks till Cancerfonden.

Dela inlägget HÄR!

Nyköpings lasarett har invigt den nya vårdbyggnaden om 10 135 kvadratmeter som rymmer flera mottagningar, avdelningar samt servicetjänster så som café och butik, Apotek och Kontaktcenter. Byggnaden är byggt med miljövänligt material och har uppnått Miljöbyggnad guld. FireTech besiktigade brandlarm och sprinkler, vilket medförde en del utmaningar. Byggnaden länkar ihop flera huskroppar och ansluter även mot den centrala hisshallen i sjukhusets mitt. Brandlarmet styr ett antal andra brandlarm och dessa är dessutom av olika fabrikat, vilket varit utmanande vid bland annat diskussioner om styrningar.

I entreprenader av den här storleken är gott samarbete extra viktigt för att lösa de problem som uppstått under projektets gång. I slutfasen var Teamsmöten med alla berörda parter ett effektivt sätt att lösa problem på ett snabbt och smidigt sätt

Projekt: Nyköpings lasarett
Typ: Sjukhus
Uppdrag:  Besiktning Brandlarm och Sprinkler
Yta: ca 10 000 m²
Uppdragsgivare: Region Sörmland
Byggherre:  NCC
Ort: Nyköping
Status:  Klart 2021
Regelverk: SBF 110:8 och 120:8
System:  Brandlarm och Sprinkler