Projektering brandskydd

Forum Medicum i Lund

FireTech brandprojekterar det nya biomedicinska centrumet vid Lunds universitet. Byggnaden omfattar totalt 21 000 kvadratmeter och inrymmer lokaler för både utbildning, forskning och kontor.

FireTech har dimensionerat brandskyddet med hjälp av analytiska beräkningar, då det kommer röra sig väldigt mycket människor i byggnaden. Det betyder att vi tagit fram särskilda brandskyddslösningar som tillgodoser Boverkets Byggregler samtidigt som vi tagit hänsyn till byggnadens speciella behov. För att kompensera för den höga personalbelastningen har vi både projekterat för sprinklerskydd och brandgasventilation i toppen av byggnadens atrium.

Projekt: Forum medicum
Typ: Forsknings- och utbildningscentrum
Uppdrag: Brandskyddsprojektering
Yta: 9 400 kvm
Uppdragsgivare: Skanska
Byggherre: Akademiska hus
Ort: Lund
Status: Klart 2023
Vattenkälla: Kommunal vattenledning