Projektering brandskydd

Hjorthagsgaraget i Stockholm

FireTech är ansvariga projektörer för brandskyddet i Hjorthagsgaraget – ett underjordiskt garage på 30 meters djup. 

Hjorthagsgaraget byggs på uppdrag av Stockholm stad och kommer att rymma 1 600 parkeringsplatser, fördelade på 12 våningar under mark. Markus Filipek, brandprojektör och områdesansvarig för brand, berättar att Hjorthagsgaraget skiljer sig från många andra projekt eftersom det byggs neråt och inte uppåt. Byggnadsbranschens byggregler är utformade efter byggnader ovan mark och vilken riskklassificering en byggnad har är beroende på hur hög den är. Det går inte att tillämpa på Hjorthagsgaraget, vilket inneburit att vi utfört kvalificerade bedömningar, bland annat gällande risk för personskada.

För att säkerställa utrymningen av garaget och räddningstjänstens insatsmöjligheter har vi skapat rökfyllnadssimuleringar och tagit fram en brandskyddslösning med bland annat vattensprinklersystem och brandgasfläktar. Utöver detta kommer det finnas räddningshiss och stigarledning till förfogande för räddningstjänsten. 

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede av projekteringen, säger Markus Filipek. Framöver kommer vi även verifiera bärförmågan om brand uppstår, enligt specifika bergnormer, vilket kommer kräva ytterligare analyser.  Det är ett spännande projekt! Jag ser fram emot att få berätta mer när vi har ett slutresultat, avslutar Markus. 

Projekt Hjorthagsgaraget.
Typ Parkeringshus
Uppdrag Brandprojektetring
Omfattning 1600 parkeringsplatser, 12 våningar. 
Uppdragsgivare Stockholm Parkering
Byggherre Stockholm stad
Ort Stockholm
Status Projektering pågår
Regelverk SBF 120:8