Projektering brandskydd 23-01-25

Micasa, EDÖ 1

FireTech brandprojekterar pilotprojekt inom cirkulär ekonomi.

Micasa ska renovera och bygga om ett tidigare vårdboende i Farsta strand till seniorbostäder. Projektet utförs som en samverkansentreprenad mellan Micasa och Skanska. Projektet, vilket består av en fastighet som är sammanbygg med flera andra huskroppar, har stort fokus på hållbarhet och kommer vara Micasas pilotprojekt för Cirkulärt byggande och återbruk. I och med att vi på FireTech har Cirkulär ekonomi som fokus i vårt hållbarhetsarbete är det extra roligt att vara med och projektera brandskyddet för de nya seniorbostäderna.

Micasas satsning i de nya seniorbostäderna gör att detta är det första projektet som följer Stockholms stads Handlingsplan för cirkulärt byggande.

Utöver ett ambitiöst hållbarhetsfokus så bedöms byggnaderna i projektet ha kulturhistoriskt värde enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, vilket ställer krav på att särskild hänsyn tas i ombyggnaden.

FireTechs uppdrag är brandtekniskt rådgivning, projektering av bygghandling samt framtagning av dokumentation för brandskydd under byggtid. Tidigare har vi utfört förfrågningsunderlag i projektet, där vi bland annat inventerat fastigheten och gett förslag på vilka delar som kan behållas för att främja återbruk och cirkulär ekonomi.

Projekt: Edö 1
Uppdrag:  Brandtekniskt rådgivning, projektering av bygghandling och ta fram dokument för brandskydd under byggtid.
Typ av fastighet: Seniorboende
Yta: Byggnadsarea som påverkas av projektet är ca 10 500 kvm, antal våningar: 7st samt teknikrum på plan 8.
Uppdragsgivare: Skanska
Byggherre: Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Ort: Farsta (Stockholm)
Status: Bygghandling