Projektering brandskydd

Residenset i Kristianstad

FireTech har brandprojekterat Residenset i Kristianstad på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Residenset som är K-märkt, byggdes 1860 och har bevarats i sitt originalskick fram till nu. 2020 beslutades att fastigheten skulle byggas om till kontor, vilket även innebar att brandskyddet behövdes ses över och projekteras för att uppfylla gällande lagkrav. 

Johan Bergström, brandprojektör, berättar att det varit viktigt att bevara fastighetens utseende, både gällande materialval och byggnadens konstruktion. Vi fick exempelvis inte sätta in nya konstruktioner i form av brandceller eller branddörrar. 

När vi inventerade det befintliga brandskyddet i Residenset visade det sig att det fanns brandcell i flera plan, något som inte är tillåtet enligt dagens regelverk. Vi tog fram en alternativ lösning, som inte innebar brandcellsgränser i form av väggar eller dörrar, och projekterade en brandgasventilation som förhindrar brandspridning i byggnaden.  

I och med att byggnaden är gammal fanns det konstruktioner som inte är så vanliga i moderna byggnader, till exempel bärverk i massivt trä. För att verifiera bärförmågan i bärverket vid eventuell brand, utförde vi en utredning och sakkunniga bedömningar.

Med den nya brandprojekteringen följer ett stort ansvar, eftersom vi uppdaterar både ritningar och dokumentation baserat på våra beräkningar, som i sin tur kommer användas som underlag vid framtida ändringar i byggnaden, avslutar Johan. 

Projekt Residenset i Kristianstad
Typ Kontor
Uppdrag Brandprojektering
Omfattning X
Uppdragsgivare Statens fastighetsverk
Byggherre X
Ort Kristianstad
Status Pågående ?
Regelverk ????