Riskanalys 22-08-23

Riskutredning i Kapellskärs hamn

En av Stockholms äldsta och viktigaste hamnar har genomgått en riskutredning av FireTech. Riskanalysen kan användas över flera år och vi är glada att ha fått hjälpa en sådan stor och samhällsviktig anläggning!

Kapellskärs hamn hanterar idag 40 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland och har cirka en miljon passagerare per år. Den är Stockholms Hamnars nordligaste hamn och läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare.

FireTech utförde en fördjupad kvantitativ riskanalys av farligt gods transporter i Kapellskärs hamn med hänsyn till personsäkerhet. Det innebar en identifiering av vilka risker som finns i hamnen, en analys av riskerna och deras sannolikheter och konsekvenser samt en värdering av riskernas storlek. Kunden fick en uppdaterad riskanalys över hamnområdet som de kommer att kunna använda sig av i flera år framöver. För FireTech var det ett spännande och givande uppdrag där vi fick hjälpa en sådan stor och samhällsviktig anläggning med deras säkerhet.

Bildkälla: Stockholms Hamnar