Projektering släcksystem 21-03-29

Slussen i Stockholm

FireTech projekterar släcksystemen för Slussen projektet.

Slussen är ett stort och komplext projekt som vi har arbetat med sedan 2013. Eftersom bygget av Slussen konstruktionsmässigt utförs i mindre delar har det krävts mycket samarbete med övriga installationsdiscipliner för att få fram rätt handlingar i rätt tid.

Slussenprojektet är uppdelat i tre delar, vatten, land och berg, där FireTech fått uppdraget att projektera släcksystemen för delarna vatten och land. 

Projekteringen för hela Slussen utförs uteslutande digitalt i 3D, vilket betyder att vi inte levererar några pappersritningar i projektet. Det är en spännande utmaning för samtliga inblandade i projektet, från projektörer till montörer, då det är det första projektet i Sverige där man frångått pappersritningar helt. Det är ett beslut som fattades då hanteringen av pappersritningar skulle bli väldigt resurskrävande och svårkontrollerat. 

Vi levererar separata 3D-modeller till samtliga etapper i projekteringen. Vissa av dessa etapper projekteras till bygghandlingar, medan vissa projekteras som underlag, då byggstarten för dessa etapper ligger flera år framåt i tiden. 

Vattendelen

Vattendelen av projektet omfattar området runt Guldbron och dess brofästen. FireTechs uppdrag är att projektera sprinkler för restaurangerna och lokalerna som ligger under bron, då dessa verksamheter innebär en risk för brokonstruktionen vid brand.

Ronnie Berggren, sprinklerprojektör i Slussenprojektet, berättar att en av utmaningarna för vattendelen var att förse sprinklersystemet med just vatten. Rördragningen som sträcker sig från land och ut till bron riskerar att frysa eller skadas. Lösningen blev att isolerade kulvertrör gjöts in i plattan från start, vilka nu förser lokalerna med vatten från båda brofästena. 

Landdelen

Landdelen omfattar bland annat en 8 000 kvm stor underjordisk galleria, ändstation för saltsjöbanan, anslutningar till tunnelbanan oh bussterminal, samt den 450 meter långa Stadsgårdsledstunneln.

Viola Tivenius, som projekterat både på land- och vattensidan, berättar att lösningarna i den första systemhandlingen var både komplicerade och dyra. När FireTech kom in i projektet ville vi komma runt detta. 

 – Tillsammans med brandkonsulten i projektet har vi tagit fram andra, enklare och mer kostnadseffektiva lösningar. Det resulterade bland annat i att Stadsgårdsledstunneln har ett delugesystem med en enklare och billigare rördragning utförd enligt Tyco’s fullskaletester, avslutar Viola

Projekt Slussen
Typ Galleria, Infra 
Uppdrag Sprinklerprojektering
Uppdragsgivare Helenius Ingenjörsbyrå AB
Byggherre Stockholms Stad
Ort Stockholm
Status Projektering klar 2025
Regelverk SBF 120:8 och SIS/CEN-TS 14816
System Våtrörssystem, torrörsystem och delugesystem
Vattenkälla Kommunal vattenledning