Projektering släcksystem 23-01-31

Sprinklersystem i Göteborgs största byggprojekt – Geely Innovation Centre

Bygget av Geely Innovation Centre är ett av de största byggprojekten i Göteborg och har beskrivits som en motsvarighet till tekniska Sillicon Valley. Det är den kinesiska tech-jätten Geely som bygger sitt första innovationscenter utanför Kina med visionen att ta fram nya talanger inom fordonsindustrin.

FireTechs uppdrag är och har varit att projektera trycksatta stigarledningar och sprinklersystem i nya centrets sex byggnader med sin totala yta om 122 000 m2. Geely är ett stort projekt och det har funnits flera utmaningar att sätta tänderna i. I och med att vi haft ett nära samarbete med Assemblin, övriga discipliner och entreprenören har dessa utmaningar kunnat lösas snabbt och smidigt.

Den största oväntade utmaningen i projektet var att det kom ett nytt svenskt regelverk för trycksatta stigarledningar under projekteringstiden. För att följa det nya regelverket behövde vi göra om och anpassa lösningar vi redan projekterat. I och med att stommen redan var byggd krävdes samordning mellan projektet och räddningstjänsten. 

En annan utmaning i projektet har varit tiden. Projektering och installation har överlappat varandra, vilket ställt höga krav på samordning mellan installationer i både projekteringsfasen och i installationsfasen.

Hela projektet, som utgörs av sex olika etapper, har en gemensam central för både sprinkler och stigarledningar. Då centralen byggdes först i etapp två, var vårt fokus i början att säkerställa att alla matningar för rör och central kunde byggas för att försörja etapp ett, samtidigt som centralen skulle ha kapacitet att försörja framtida etapper där kraven ännu inte var fastställda.

Jag vill påstå att vi tog oss an dessa utmaningar på ett bra och smidigt sätt och landade i ett resultat där alla parter känner sig nöjda. Tillsammans med Assemblin har vi på FireTech fått förtroendet att vara med i samtliga etapper i projektet, från start till avslut, vilket har varit väldigt roligt, säger Andreas Tingström, Projektör på FireTech.

Projekt: Geely Innovation Centre / Uni 3 by Geely
Uppdrag:  Sprinklerprojektering
Typ av fastighet: Kontor, hotell och utvecklings- & designcenter
Yta: 122 000 m2 varav 100 000 m2   färtigbyggt.
Uppdragsgivare: Assemblin Göteborg
Byggherre: BRA BYGG
Ort: Lindholmen, Göteborg
Status: 5 av 6 etapper invigda, den sista är i projekteringsfasen för installationer samtidigt som stomme byggs.