Projektering brandskydd 22-12-09

Spritfabriken i Eslöv brandskyddsprojekteras med fokus på återbruk

Den gamla spritfabriken i Eslöv ska få nytt liv och byggs om till bostäder och kontor. FireTech projekterar brandskyddet i byggprojektet, som leds av Eslöv Bostads AB tillsammans med NCC.

I centrala Eslöv i Skåne ligger den gamla Spritfabriken – en vacker industribyggnad i rött tegel, en fastighet full av historia och karaktär. Tillsammans med Eslöv Bostads AB, NCC och LINK Arkitektur är vi med och skapar 55 hyresbostäder och kontor, där återbruk ligger i fokus. Fastigheten har höga bevarandekrav och de befintliga tegelfasaderna ska rustas upp. Den industriella känslan ska även återspeglas inomhus i lägenheter, kontor och garage.

Som brandprojektör måste FireTech i första hand se till att lagkraven uppfylls men ser även till, så långt det är möjligt, att komma med lösningar som främjar en cirkulär ekonomi. Lösningarna ska inte bara fylla brandskyddskraven utan även kundens önskemål på design och ekonomi. Detta helhetsperspektiv är något vi på FireTech arbetar aktivt med och i brandskyddsbeskrivningen tar vi upp förslag som kan minska kostnaderna. Ett exempel på ekonomiskt fördelaktiga lösningar i detta projektet är att vi resonerat ner i bärverksklass på vissa byggnadsdelar. Vi har också, genom att använda sprinklersystem i kontorsytorna, kunnat uppfylla kundens önskemål om trappor som sammanbinder flera våningsplan, samt att använda en viss typ av oklassade takfönster till förmån för byggnadens design. Vi har en löpande dialog med arkitekten i projektet, där vi bland annat diskuterar eventuella ändringar i planlösningen för att säkerställa att de fungerar ur en brandsäkerhetssynpunkt.

Bildkälla: LINK Arkitektur

Projekt: Spritfabriken
Uppdrag:  Projektera brandskyddet
Typ av fastighet: Flerbostadshus, kontor, garage
Yta: Sju huskroppar
Uppdragsgivare: Eslövs Bostads AB (EBO)
Byggherre: EBO
Ort: Eslöv
Status: Systemhandling