Projektering brandskydd 22-03-10

Vi ökar säkerheten för ännu fler elever på Kvickentorpsskolan

FireTech brandskyddsprojekterar Kvickentorpsskolan i Farsta som nu bygger till och bygger om sina lokaler – för att kunna inrymma 700 elever till.

FireTech projekterar brandskyddet för om- och tillbyggnaden av Kvickentorpsskolan i Farsta. Den befintliga skolan är byggd på 70-talet och är avsedd att husera ca 400 elever. Nu har verksamheten ett väsentligt behov av utökning, varpå skolan måste byggas om och byggas till, för att istället kunna husera drygt 1100 elever. 

Brandskyddsprojekteringen omfattar således både omstrukturering av de befintliga lokalerna och planering av nya lokaler. 

Alexander Laksman, brandingenjör på FireTech, berättar att ombyggnationer av äldre fastigheter ofta medför utmaningar när brandskyddet ska ses över, så även i detta projekt. För att uppfylla både verksamhetens behov och arkitektens vision så dimensioneras delar av brandskyddet analytiskt, för att skapa en skola alla ska vara nöjda med.

Bildkälla: Stockholms stad

Projekt: Kvickentorpsskolan om- och tillbyggnad
Uppdrag:  Brandprojektering
Typ av fastighet: Grundskola
Yta: 14 000 kvm
Uppdragsgivare: SISAB
Byggherre: SISAB
Ort: Stockholm
Status: Klart 2025