Vi är experter inom brandskydd

FireTech erbjuder rådgivning, projektering och besiktning inom byggnadstekniskt brandskydd och släcksystem. Genom bred kompetens och prestigelös dialog med projektets aktörer, tar vi fram brandskyddslösningar som är ekonomiskt fördelaktiga. Vi arbetar alltid utifrån kundens perspektiv för att erbjuda en produkt som är anpassad, begriplig och kärnfull.