Besiktning brandlarm & släcksystem

FireTech erbjuder besiktning inom både brandlarm och släcksystem. Tillsammans med både beställaren och verksamheten arbetar vi mot det gemensamma målet- att säkerställa ett så bra och optimerat brandskydd som möjligt.

Vi är certifierade inom besiktning för både brandlarm och sprinklersystem och med vår breda kunskap kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv vid besiktning av en anläggning. Detta underlättar när åtgärder behöver utföras, då vi erbjuder lösningar som är i linje med både regelverk och verksamhetens behov.

 1. Förbesiktning
  En tidig besiktning där vi bland annat kontrollerar installationer ovan undertak, samt att anläggningen utförs i enlighet med gällande handlingar. Detta medför att vi undviker kostsamma åtgärder i ett senare skede av projektet.
 2. Slutbesiktning
  En opartisk granskning där vi kontrollerar att anläggningen är utförd i enlighet med gällande handlingar. Besiktningen omfattar även en genomgång av all dokumentation, okulär kontroll av alla enheter och avprovning av samtliga funktioner.
 3. Leveransbesiktning
  Hela systemet kontrolleras och ett intyg som visar att leveransbesiktningen är godkänd lämnas. Intyget krävs för att SOS och andra kravställare ska godkänna att anläggningen tas i bruk. Leveransbesiktning utförs alltid av en certifierad besiktningsman.
 4. Revisionsbesiktning
  Vi utför en årlig besiktning för att säkerställa att anläggningen uppfyller godkänd status. Revisionsbesiktning utförs alltid av en certifierad besiktningsman.

Vill du veta mer

Kontakta Peter Stenhällen
peter.stenhallen@firetech.se
010-150 14 26