Projektering brandlarm

FireTech erbjuder brandlarmsprojektering vid så väl nybyggnad som ombyggnad och har arbetat med allt från sjukhus till gruvor inom området.

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken byggnadstyp och verksamhetsklass ett projekt har. Som certifierade behöriga ingenjörer för brandlarmsanläggningar kan vi på FireTech tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov.

Brandlarmet är ofta det system som knyter samman samtliga brandskyddssystem i en fastighet, för att på ett enkelt sätt kunna kontakta SOS. Därför är det ofta en fördel att utnyttja ett och samma företag för både brandlarm släcksystem och brandskydd. Det minimerar antalet inblandade i processen och bidrar till ett holistiskt  arbetssätt.

 1. Förstudie
  Projektets behov av brand- och utrymningslarm konkretiseras utifrån gällande lagar och krav.
 2. Program- /systemhandling
  Vi tar fram teknisk systemlösning och kostnadsuppskattning i samordning med projektets övriga discipliner.
 3. Projektering
  Brandlarmet projekteras i detalj eller som ramhandling. Vi skapar en lösning som uppfyller brandskyddskraven för projektet i samordning med övriga discipliner.
 4. Leverans
  Förfrågningsunderlag levereras i form av teknisk beskrivning, flödesschema och planritningar. Därefter levereras bygghandling och relationshandling.

Vill du veta mer

Kontakta Bengt Robertsson
bengt.robertsson@firetech.se
010-150 14 41

Utbildning av anläggningsskötare

För att säkerställa trygga och fungerande brandlarmssystem krävs att anläggningsskötare utför regelbundna kontroller.

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera de olika systemen via kontinuerlig översyn och prover. Utbildningen kan både ske för befintlig personal före driftsättning av systemet och för ny personal när systemet är i drift.

Vill du veta mer om utbildning av anläggningsskötare

Kontakta Peter Stenhällen
peter.stenhallen@firetech.se
073-409 50 00