Projektering släcksystem

FireTech projekterar alla typer av släcksystem; sprinkler, boendesprinkler, skum, gas och vattendimma. Vi utför allt från förstudie och ramhandlingar till omfattande detaljprojektering. Självklart arbetar vi utifrån samtliga nationella och internationella regelverk.

Det är fastighetens utformning och verksamhetens behov som avgör vilket släcksystem som lämpar sig bäst i ett projekt. På FireTech är vi därför alltid uppdaterade gällande nya produkter och system för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen.

– Med vår långa erfarenhet inom släcksystem och den gedigna brandkunskap som finns inom
organisationen skapar vi enkla och kostnadseffektiva lösningar – för oss är detta en viktig aspekt i projekteringen. Vi arbetar alltid med kundens behov i centrum för att leverera det mest optimala släcksystemet för det aktuella projektet, säger Anders Mansfeld, projektör släcksystem FireTech.

 1. Förstudie
  Projektets behov av släcksystem konkretiseras utifrån gällande lagar och krav.
 2. Program- /systemhandling
  Vi tar fram teknisk systemlösning och kostnadsuppskattning i samordning med projektets övriga discipliner.
 3. Projektering
  Släcksystemet projekteras i detalj eller som ramhandling. Vi skapar en lösning som uppfyller brandskyddskraven för projektet i samordning med övriga discipliner.
 4. Leverans
  Förfrågningsunderlag levereras i form av teknisk beskrivning, flödesschema och planritningar. Därefter levereras bygghandling och relationshandling, inklusive hydrauliska beräkningar.

Vill du veta mer

Kontakta Alexander Laksman

alexander.laksman@firetech.se

010-150 14 23

Utbildning av anläggningsskötare

För att säkerställa trygga och fungerande sprinklersystem krävs att anläggningsskötare utför regelbundna kontroller.

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera de olika systemen via kontinuerlig översyn och prover. Utbildningen kan både ske för befintlig personal före driftsättning av systemet och för ny personal när systemet är i drift.

Vill du veta mer om utbildning av anläggningsskötare

Kontakta Peter Stenhällen
peter.stenhallen@firetech.se
073-409 50 00