SBA; Systematiskt brandskyddsarbete

Skyddar ni egendom och människor från brand? Enligt lagen om skydd mot olyckor, ska alla verksamheter bedriva systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa ett välfungerande brandskydd.

Hur ett systematiskt brandskyddsarbete ser ut beror på fastighetens och verksamhetens natur.
En mindre butik eller en förskola kan behöva en enklare form av dokumentation, medan ett sjukhus,
eller en komplex industri behöver betydligt mer omfattande dokumentation. Oavsett vilken typ av
verksamhet ni arbetar i, kan vi på FireTech hjälpa er med ert systematiska brandskyddsarbete. 


I våra SBA-tjänster ingår:

1.   Konsultation med brandingenjör
2.   Genomgång av er verksamhet och lokaler
3.   Genomgång av SBA –systematiskt brandskyddsarbete
4.   Riskbedömning i verksamhetens lokaler
5.   Råd, stöd och handledning
6.   Bedömning och rapport
7.   Föreslagna lösningar och mallar för dokumentation

Vi erbjuder samtliga tjänster separat eller som ett paket med fast pris.

kontakta oss via formuläret nedan om ni har frågor gällande systematiskt brandskyddsarbete och hur vi kan hjälpa er i er verksamhet.