Utbildning

För att säkerställa ett säkert och hållbart brandskydd erbjuder FireTech utbildningar för er verksamhet.

Utbildning i SBA- systematiskt brandskyddsarbete

För att säkerställa ett skäligt brandskydd ska alla fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Eftersom både behov och omfattning skiljer sig åt beroende på verksamhetstyp, byggnad och ansvarsområde kan det vara svårt att hitta en lämplig nivå och metod för detta. På FireTech erbjuder vi därför skräddarsydda utbildningar inom SBA och anpassar dem efter er verksamhet och de behov som finns.

Vill du veta mer om utbildning i SBA

Kontakta Anna-Kajsa Wik
anna-kajsa.wik@firetech.se
070-696 35 39

Utbildning av anläggningsskötare

För att säkerställa trygga och fungerande brandlarms- och sprinklersystem krävs att anläggningsskötare utför regelbundna kontroller.

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera de olika systemen via kontinuerlig översyn och prover. Utbildningen kan både ske för befintlig personal före driftsättning av systemet och för ny personal när systemet är i drift.

Vill du veta mer om utbildning av anläggningsskötare

Kontakta Peter Stenhällen
peter.stenhallen@firetech.se
073-409 50 00